KANCELÁŘ SLUŽEB PRO:
státní správy, samosprávy, soudy, advokátní kanceláře, správce konkurzní podstaty, likvidátory, dražebníky,
banky, pojišťovny, správy majetku, ziskové i neziskové organizace, občany a fyzické či právnické podnikatelské subjekty.

OCEŇOVÁNÍ
hmotného i nehmotného majetku, podniků, práv a pohledávek,tržně i úředně, pro komerční i hypoteční úvěry, daňové účely, privatizaci, restituci, pojištění, zjišťování škod, vlivu polohy, stanovení nájemného, účetnictví, majetkoprávní vyrovnání, soudní spory a obchodní soudy. Ocenění k jakémukoliv datu.
Zpracování cenových map pozemků, nájemného, daňových pásem a pod..

PORADENSTVÍ
pro oblast výstavby, restitucí, privatizace. Poradenství pro podnikatelské záměry, převody a přechody majetku, pro inženýrskou a realitní činnost v oborech stavebnictví, průmysl a obchod, vodní hospodářství, zemědělství a životní prostředí.

PROJEKTOVÁNÍ
obytných, občanských, průmyslových, zemědělských, vodohospodářských, a inženýrských staveb a pozemkových úprav.  Zajištění inženýrské činnosti.

ROZPOČTY

EKONOMIKU
Poradenství pro ekonomiku staveb a pro všechny výše uvedené soubory činností, včetně optimalizace výroby, zajištění strategických partnerů a kapitálu.

AGROINFORMACE
Informace a ceny z oblasti zemědělství a zemědělských staveb pro státní správu i fyzické i právnické osoby.