Oceňování hmotného i nehmotného majetku, podniků, práv a pohledávek,tržně i úředně, pro komerční 
i hypoteční úvěry, daňové účely, privatizaci, restituci, pojištění, zjišťování škod, vlivu polohy, stanovení nájemného, účetnictví, majetkoprávní vyrovnání, soudní spory a obchodní soudy. Ocenění k jakémukoliv datu. Zpracování cenových map pozemků, nájemného, daňových pásem a pod..


 

Kvalifikace spolupracujících odhadců

Odhadce je držitelem koncesní listiny - předmět podnikání "oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek,       finanční majetek, podnik" 
Odhadce je držitelem certifikačního oprávnění dle ČSN EN 45013 ve specializaci "oceňování nemovitostí" 

 

Pojištění

KOPPREA s.r.o. má uzavřenou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s. o odpovědnosti za škodu.