Společnost byla dne 11. listopadu 1998 podle ustanovení § 21, odstavce 3, zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 
a ustanovení § 6, odstavec 1, vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění předpisů pozdějších, zapsána do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, a to pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány samosprávy v 
oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí, movitostí a podniků, v oboru projektování pro projektování staveb, a v oboru stavebnictví pro stavby obytné, zemědělské, vodní a průmyslové.

Oprávnění k podnikání :

Koncesní listina, čj. ŽO/0000105/98/Vj /007, ze dne 5.9.2001, pro společnost Kopprea znalecký ústav, spol. s r. o. 
pro předmět podnikání Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
Jmenovací dekret Ing. Jiřího Kokošky, č. j. 3618/67, ze dne 24. 8. 1967, Znalcem v oboru stavebnictví 
(stavby zemědělské a vodní)
Jmenovací dekret Ing. Jiřího Kokošky, č. j. ZT 1904/83, ze dne 20. 12. 1983, Znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny 
a odhady se specializací odhady nemovitostí, v oboru projektování, se specializací projektování staveb, v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné.
Živnostenský list , č. j. ŽO/0003874/92/Ceh/03, ze dne 4. 2. 1999, pro předmět podnikání: Činnost organizačních poradců.
Živnostenský list , č. j. ŽO/0003875/92/Ceh/03, ze dne 4. 2. 1999, pro předmět podnikání: Inženýrská činnost 
ve stavebnictví.
Živnostenský list , č. j. ŽO/0003872/92/Ceh/04, ze dne 4. 2. 1999, pro předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě.
Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, číslo 16, 
ze dne 25. 11. 1992 pro Ing. Jiřího Kokošku v oboru pozemní stavby a v oboru vodohospodářské stavby 
Certifikát odhadce pro oceňování nemovitostí pro Ing. Jiřího Kokošku, vydaný Certifikačním ústavem VŠE Praha, 
dne 22.12.2000

Vedle uvedených oprávnění jsou k dispozici i oprávnění jednotlivců.


Ostatní kvalifikační doklady :

Společnost a její jednotliví specialisté jsou smluvními partnery následujících bankovních domů nebo jejich hypotéčních ústavů, pro které zajišťují oceňování bankovních záruk : Komerční banka a.s., ČSOB a.s., Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna, Modrá pyramida, Česká spořitelna a.s., GE Capital, CZ a. s.