Společnost byla dne 11. listopadu 1998 podle ustanovení § 21, odstavce 3, zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 
a ustanovení § 6, odstavec 1, vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění předpisů pozdějších, zapsána do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, a to pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány samosprávy v 
oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí, movitostí a podniků, v oboru projektování pro projektování staveb, a v oboru stavebnictví pro stavby obytné, zemědělské, vodní a průmyslové.